Fakta om Utvecklingspedagogik

Utvecklingspedagogik Sverige AB är ett familjeägt välfärdsföretag som driver fristående skolor och enskilt drivna omsorgsverksamheter.

Huvudman
Utvecklingspedagogik Sverige är huvudman för verksamheterna. Vill du komma i kontakt med huvudmannen  vid Utvecklingspedagogik Sverige AB,  kontakta Niklas Ahlström (Se "Kontakta oss" längst upp på sidan).

De fristående skolverksamheterna drivs utifrån tillstånd från Skolinspektionen. Omsorgsverksamheterna drivs utifrån tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Utvecklingspedagogik i siffror
Antal elever och brukare: Drygt 700
Antal medarbetare: Ca 500

Lokaler 
Alla lokaler är väl utrustade och anpassade för att tillgodose våra elevers och brukares utveckling och behov. 

Organisation
Företaget leds av en vd. Vd ska tillsammans med ledningsgruppen verkställa styrelsens beslut på det sätt som bäst gagnar kvalitet i verksamheterna, utveckling och långsiktighet. Hos oss finns två verksamhetsområden; skola och omsorg. Våra skolor leds av rektorer och våra omsorgsverksamheter av verksamhetschefer.  Som stöd för verksamheterna finns IT, HR, kommunikation, ekonomi, fastighet och Eldqvarn Kök samt  olika former av stöd inom de två verksamhetsområdena.