Övriga verksamheter

Inom Utvecklingspedagogik finns, förutom skola och omsorg, ett antal andra verksamheter. Här kan du läsa om dem.

UP Kompetens

UP Kompetens är ett kunskapscentrum för utbildning inom skola och omsorg. Vi erbjuder specialkunskaper inom området barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. Vi har lång och bred erfarenhet av att arbeta med individer som har utvecklingsstörning, någon form av autismspektrumtillstånd (AST) och/eller andra kognitiva funktionsnedsättningar samt utmanande beteenden av olika slag. I all vår verksamhet lyfter vi fram aktuell forskning i både teori och praktisk metodik.  

UP Kompetens erbjuder följande utbildningar:
Utvecklingsstörning
Autismspecifik kompetens – om autismspektrumtillstånd (AST), pedagogiska förhållningssätt och metoder
Kognitiva funktionsnedsättningar och diagnoser, grundkurs
Lågaffektivt bemötande vid utmanande beteenden, grundkurs + fördjupning
TBA (Tillämpad beteendeanalys), grundkurs
Ångest/oro vid AST
Att hjälpa eleven förstå sin egen diagnos
TAKK, Tecken som stöd, grundkurs + fördjupning
Samtalsmatta, AKK
Visualisera i skolmiljön
För elevhälsoteam: Extra anpassningar i lärmiljön och särskilt stöd
Tydliggöra undervisningsinnehållet
Tydliggöra regler/innehåll i fritidsverksamhet

UP Kompetens erbjuder workshops i följande ämnen:
Diplomerad beteendeassistent
Sociala berättelser och Ritprat
Visualisera mera – klassrumsstruktur, bildscheman och arbetsordningar
Kommunikation, relationer och sexualitet
OCD, tvångssyndrom

UP Kompetens erbjuder handledning
Vi erbjuder ärendehandledning, processhandledning och metodhandledning som syftar till att utveckla gruppens fungerande, arbetssätt och metodik. Självklart utformas handledningen i samråd med uppdragsgivare/handledningsgruppen. Fokus kan t.ex. ligga på generella förhållningssätt/bemötande, utmanande beteenden/extrem beteendeproblematik, konkreta ärenden eller implementering av en specifik metod.

Vi har också möjlighet att ge stöd åt ledning och chefer inom skol- och omsorgsverksamheter. Det kan ske genom handledning åt ledningsgrupper, individuell coaching samt insatser i form av kris- och konflikthantering inom personalgrupper.

UP Kompetens erbjuder konsulttjänster inom studie- och yrkesvägledning
För elever i behov av särskilt stöd är det viktigt med en utbildning som motsvarar en realistisk kravnivå samtidigt som det nödvändiga stödbehovet kan tillgodoses.  Vår studie- och yrkesvägledare vänder sig till elever mottagna i särskolan, elever med diagnosen Aspergers syndrom och studiesvaga elever från grundskolan som efter psykologutredning har konstaterats behöva en speciellt anpassad pedagogik inför gymnasieskolan.  Eleven får tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare besöka olika gymnasieskolor och utbildningar med efterföljande prao.  Målet är att genom samtal med elever, föräldrar, skolpersonal hjälpa eleven att hitta en lämplig gymnasieplats där eleven får ett adekvat stöd utifrån sin funktionsnedsättning.

Kontakta UP Kompetens
För mer information om utbildningar,  workshops och handledning kontakta Gabriella Müller, leg psykolog och verksamhetsansvarig för UP Kompetens, tel: 08-517 07 132, 073-332 24 02, e-post: upkompetens@up.se

 

Eldqvarn Kök

Eldqvarn Kök tillagar näringsriktig mat till Utvecklingspedagogiks verksamheter och externa kunder. Eldqvarn  Kök bedriver också en cateringverksamhet samt ombesörjer olika arrangemang som till exempel 50-årskalas, bröllop eller invigning.

Eldqvarn Kök

 • Skräddarsyr arrangemang efter kundens önskemål
 • Levererar god mat
 • Skapar en helhet utifrån kundens önskemål

Vår festlokal
I Häggvik, Sollentuna har vi en festlokal för uthyrning, som rymmer upp till 120 personer. Den är belägen mellan Arlanda och Stockholm med 15 minuters bilväg från Stockholms innerstad. Med pendeltåg tar det 15 minuter från Stockholms central till Häggviks station sedan fem minuters promenad från stationen.

Festlokalen passar utmärkt för företagsfester, födelsedagskalas, bröllop eller andra liknande tillställningar. För information om menyer, priser m m, kontakta restaurangchef Giovanni Venner, tel 08-517 07 122,  eldqvarn@up.se
 

Häggarna

Dansbandet Häggarna består av åtta medlemmar som alla står i samband med omsorgen. Samtliga förberedelser inför en spelning görs av medlemmarna själva. Detta kräver stor koncentration och bra samarbete. Musiken är influerad av latinrytmer, disco, pop och svensktoppen. Alla är aktiva under uppträdandet och syftet är att publiken ska få lyssna till bra musik. Vi kan lova att åhörarna får en stund med äkta spelglädje, spritt i benen och värme i hjärtat.

Häggarna har producerat och spelat in sex cd-skivor i sin replokal. Denna tillhandahålls av Utvecklingspedagogik som också stödjer ledarna.

Under årens lopp har Häggarna gjort turnéer i Sverige från norr till söder och till utlandet. Förutom de skandinaviska länderna har de turnerat i Italien, Spanien, Schweiz, Rumänien, Ryssland och Dubai, Förenade Arabemiraten och på Island.

Dansbandets publik har bestått av shejker, politiker, kungligheter, barn, gamla, skolungdomar, allmänhet, personer med funktionsnedsättning och många andra.

Bandet leds av Carlo Mognachi. Vill du komma i kontakt med Carlo  når du honom på tel 070-578 58 34, carlo.haggarna@up.se

Video från Packhuskajen         Video från Roc for Moc         Intervju med Häggarna

 

 

 

 

Häggarna spelar gärna upp till dans.

Svedenteatern

På Svedenskolan Bergshamra finns en teaterverksamhet för ungdomar mellan 17-30 år med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Gruppen repeterar tillsammans och framför pjäser i olika sammanhang.

Repetitionerna äger rum på kvällstid, en kväll i veckan. Kursansvarig är dramapedagog Margita Lensing. För att komma i kontakt med Margita, ring skolans expedition, tel. 08-517 07 200, och lämna meddelande, så ringer Margita upp.

 

 

 

Häggviksbassängen

Häggviksbassängen är en behandlingsbassäng för fyra till fem personer. Bassängen används främst för skolans elever för undervisning och rehabbad.  Övrig tid kan du/ni komma hit för att koppla av i bubblorna i en lugn och trivsam miljö eller ha ett vattengympapass på egen hand eller i liten grupp. Det går att hyra hela bassängen och vara helt för sig själv.

 • Vattendjup: 1,40 m
 • Bassängmått:  2,5 x 5,5 m
 • Vattentemperatur: 33 grader

                              
Bassängen  används för

 • Vattengympa
 • Rehabbad
 • Sjukgymnastträning
 • Daglig verksamhet
 • Familjebad

 
Följande utrustning finns

 • Sittlift och taklift för olika behov
 • Tre duschar, två duschstolar, en duschpall
 • Två bäddar
 • Musikanläggning för cd-skivor, mp3, aux- kabel

Trivselregler

 • Alla måste duscha och tvätta sig med tvål och schampo utan badkläder innan bad. Detta gäller självklart även personal/assistent som är med i vattnet. Eget schampo och tvål tas med.
 • Man betalar för effektiv badtid.
 • Det är dagtid viktigt att hålla tiden i bassängen så det inte blir "kollision" med skolans elever i duscharna.
 • Vi försöker i största möjliga mån ordna så att ni har omklädningsrummet för er själva, men det kan hända att ni får ta hänsyn till fler badgäster, oftast elever som går på skolan. Ett tips är att skärma av med draperiet.
 • Ställ i ordning efter er och använd rakan/moppen till att torka golvet.

För mer information ring eller maila Lena Johansson, telefon: 08-517 07 109, e-post:  fornamn.efternamn@up.se