Om Utvecklingspedagogik

Här hittar du information om Utvecklingspedagogik Sverige AB och våra verksamheter. Vill du läsa mer om våra verksamheter hittar du respektive webbadress längst ner på den här sidan.

Välkommen till Utvecklingspedagogik

I våra verksamheter står alltid elevernas och brukarnas trygghet, trivsel och utveckling i centrum.

Verksamheterna hos Utvecklingspedagogik Sverige AB startade 1994. Idag är vi ett välfärdsföretag som genom hög kvalitet och individuellt utformade insatser bidrar till ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Hos oss finns fristående förskola,  förskoleklass, grund- och grundsärskolor, gymnasiesärskola och gymnasieskolor. På samtliga skolor erbjuder vi fritidsverksamhet och/eller korttidstillsyn. Våra omsorgsverksamheter omfattar korttidstillsyn, kortidsvistelse (inkl helgkorttids och sommarkollo) ungdomsboende och daglig verksamhet. Vi driver även UP Kompetens som erbjuder uppdrag som erbjuder externa utbildningar, samt Eldqvarn Kök som lagar mat till några av våra skolor och omsorgsverksamheter och även erbjuder catering till externa kunder. Du kan läsa mer om våra verksamheter på respektive webbplats. Du hittar länkar till dem längst ner på sidan.

I våra verksamheter står alltid elevernas och brukarnas trygghet, trivsel och utveckling i centrum. Alltid utifrån den enskilda elevens och brukarens förutsättningar, behov och styrkor. Genom att vara lyhörda för individens intressen skapar vi motivation för lärande och personlig utveckling och tar till vara på den potential som finns inom var och en. Vi gör det med kunniga medarbetare, hög personaltäthet och ett brinnande intresse och engagemang.  Och inte minst , ett stort hjärta. Hos oss är även kontakten med föräldrar viktig och samarbetet med dem bygger på förtroende och öppenhet.
 
Utvecklingspedagogik har sedan starten drivits långsiktigt och kontinuerligt satsat på att utveckla verksamheterna. Under våra  drygt 20 år har vi samlat såväl bred som djup kompetens inom företaget. Men vill komma vidare. Det gör vi genom att själva utveckla , spana på omvärlden och ta del av nya forskningsresultat för att integrera dem i våra verksamheter. Kompetensutveckling av våra medarbetare är en viktig del i vår strävan att ligga i framkant. Ständig utveckling är en naturlig del av vårt arbete.

Vi kommer att fortsätta att utvecklas och gör det tillsammans med dem vi är till för; våra elever och brukare.
 

Fakta om Utvecklingspedagogik

Utvecklingspedagogik Sverige AB är ett familjeägt välfärdsföretag som driver fristående skolor och enskilt drivna omsorgsverksamheter i Stockholms län.

Huvudman
Utvecklingspedagogik Sverige är huvudman för verksamheterna. Vill du komma i kontakt med huvudmannen  vid Utvecklingspedagogik Sverige AB,  kontakta Niklas Ahlström (Se "Kontakta oss" längst upp på sidan).

De fristående skolverksamheterna drivs utifrån tillstånd från Skolinspektionen. Omsorgsverksamheterna drivs utifrån tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Utvecklingspedagogik i siffror
Antal elever och brukare: Drygt 700
Antal medarbetare: Ca 500

Lokaler 
Alla lokaler är väl utrustade och anpassade för att tillgodose våra elevers och brukares utveckling och behov. 

 

Verksamhetsidé och vision

Företagets verksamhetsidé, mission och vision är formulerade utifrån våra huvudverksamheter, det vill säga skola och omsorgsverksamheter, men är självklart giltiga även för de stödfunktioner och övriga verksamheter som finns i företaget.
 
Verksamhetsidé
Vi erbjuder skola och omsorg för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Med hjärta och klokhet skapar vi hög kvalitet och individuellt utformade insatser som bidrar till utveckling, delaktighet och livskvalitet.

Vision
Utveckling, delaktighet och livskvalitet för alla