Häggvik Fritid

Fritids (korttidstillsyn) för ungdomar med funktionsnedsättning

Häggvik Fritid bedriver fritids (korttidstillsyn) för elever på Häggviks Gymnasium på eftermiddagar efter skolans slut samt heldagar under skolloven. Med hjälp av kompetenta och engagerade medarbetare erbjuder vi tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder som följer ungdomarna både på skoltid och på fritidstid.

Häggvik Fritid drivs av Utvecklingspedagogik Sverige AB. Utvecklingspedagogik bedriver utbildnings- och omsorgsverksamhet som ger ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Samtliga verksamheter präglas av hög kvalitet, ständig utveckling och individfokus.

Frtitids (korttidstillsyn) för ungdomar med funktionsnedsättning