Fritidshemmets dag

Fritidshemmets dag
Se respektive verksamhet

För eventuella aktiviteter i samband med "Fritidshemmets dag", kontakta respektive skola.

Kalender

Fritidshemmets dag

Fritidshemmets dag
Se respektive verksamhet
Vi har fritids på våra grund- och grundsärskolor.